Nuenen vrijstaat

 
Hoe is dit
ontstaan ?

Gemeenteraad
Verkiezing 2022

 

Tijdlijn
 
Historisch Groen
 
Het Annexatiemodel
Het Treitermodel
Het Verdienmodel
Kamp   D'n Busser
€ 5000,- in de pocket
Inkijkje in de kantine
Ambtelijk-Knechtje
plaats 'Het Boord'
Zo kan het ook !!

Vincent's
middelvinger

Verzoek Bestuursdwang
verzoek invorderings-beschikking

Dwangsom WoB

Boom WoB

De Beerput


 

 

Fake Nieuws


 

KrommePoalen in Nuejne
Vernieling Picknickbank
 

 
AWB TRUC Nuenen
 
Contact opnemen
 
Kamp   D'n Busser
Schroot & Gif
ParkeerLeed
WOZ-2021
Planschade
 

 
Achter de Heggen
Alternatief
Bezwaarschrift
HandhavingVerzoek
WOB-1 Verzoek
WOB-2 Verzoek
WOB-3 Verzoek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over deze website

  

 

Hoe Jeu-de-boules vereniging D'n Busser ongehinderd zijn gang kan blijven gaan.
En een gemeente het belastinggeld van haar burgers besteedt aan illegale activiteiten

>>>   Láááátse news ! Het dorpsnepotisme toont zich aan de bovenwereld    <<<

AL Dagen geen handhaving!

Wij geven jou vandaag wat...
En dan gun jij ons morgen iets...

Zo krijgt een groepje uitverkoren burgers absolute zeggenschap over de openbare ruimte en kan met medewerking,toestemming en financiering van de gemeente andere burgers verbieden die openbare ruimte te betreden.

Geen letter op papier, alles onderhands geregeld!

Zoo zégge wèij 't in Nuejne tigge mekaar

Deze toepasselijke spreuk gebruikt Gred Leers 'Oud minister van vreemdelingenzaken' als inleiding van zijn rapport over de bestuurscultuur van de gemeente Nuenen....

Het staat in de krant ! Iedere burger van de gemeente Nuenen die een dwangsom is opgelegd kan die verscheuren en een beroep doen op dezelfde behandeling als vereniging
D'n Busser. Dan begint het bestuurlijk proces juridisch op het punt voordat de dwangsom werd opgelegd.

U hebt recht op gelijke behandeling dat zal de Burgemeester toch niet ontkennen?
Of is de bestuurscultuur van liegen en bedriegen een geaccepteerd fenomeen in Nuenen?

D'n Busser wordt de hand boven het hoofd gehouden door de gemeente.
De Dorpsraad = D'n Busser en vice versa

Burgertje gaat gewoon door.
Weg met die gore container, betonvlakken, hekken, heggen,
attributen en rotzooi!

Er is helemaal nooit een vergunning afgegeven voor de aanleg van die baan, en al helemaal niet voor het kappen van die boom op het plaats 'Het Laar' !

Waar zijn die aanvragen en besluiten "in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht"?
Die vergunning voor het kappen van die boom en het aanleggen van die baan op die cultuurhistorisch plaats. Genoemd op pagina 10 van de Structuurvisie ? Waar zijn die deskundigen rapporten die vereist zijn volgens de milieuwet ?

De burger begrijpt het al, aan de toog besturen bonken van kerels en stoere meiden maar als er gehandhaafd moet worden? Met slappe knieën draait het bestuur om de hete brei heen!

Herstel plaats 'Het Laar' in zijn oorspronkelijke staat!