D'n Busser heeft zonder vergunning een boom gerooid?  

 

College B&W Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Jan van Schijnveltlaan 2
5670 GA Nuenen

 

Uw Kenmerk

 

Datum

14 oktober 2021

Onderwerp

Verzoek van openbaarheid bestuur inzake het besluit tot afgifte van een kapvergunning van een boom op plaats Het Laar

 

Geacht College,

In overeenstemming met, en zoals bedoeld in artikel 6 & 7 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de WOB, verzoek ik u de volgende informatie ter beschikking te stellen.

Alle gevraagde informatie heeft betrekking op de periode 1 maart 2008 tot 1 maart 2012 en betreffen alle onder artikel 1 WOB gegeven definities.

Bijlage I toont de oorspronkelijk natuur op plaats ‘Het Laar’ zoals beschreven in uw ‘Structuurvisie Nuenen c.a. 2020’ De foto dateert uit de eerste decade van deze eeuw. De boom op de foto gemarkeerd met een rood kruis is gekapt.

Bijlage II toont een foto genomen op 18 september 2021 vanuit dezelfde positie. Op deze foto is met een rood kruis gemarkeerd waar de boom heeft gestaan.

Bijlage III toont een foto genomen op 24 april 2010 © Ton van de Meulenhof verschenen in het Eindhovens Dagblad, https://www.ed.nl/nuenen/jeu-de-boulesbaan-gerwen-bijna-klaar~a6b35fd9/ Rechts op de foto is duidelijk het sporenpatroon zichtbaar van een boomstronkfrees (stobbenfrees). Het is de exacte positie van de boom aangegeven op Bijlage I.

Bijlage IV toont een foto genomen op 18 september 2021 vanuit dezelfde positie. Op deze foto is duidelijk zichtbaar dat de boomstronk zich nog steeds verzet en de tegels opduwt.

Bijlage V toont een artikel uit het Eindhovens Dagblad van 11 december 2009 waaruit blijkt dat de latere oprichter en voorzitter van vereniging D’n Busser in overleg met de gemeente toestemming voor de aanlegwerkzaamheden heeft gekregen: ‘De gemeente heeft al groen licht gegeven voor de uitbreiding van het aantal banen’. Bovendien is een subsidie van € 500,- bijgedragen door de gemeente

Vraagstelling  op grond van art 3 lid 1 & 2 WOB:

1.    De aanvraag en besluit tot het kappen van de boom weergeven in bijlage I.
       Met alle bijbehorende bestuursrechtelijke stukken, zoals bedoeld onder 2.

2.    Op grond van de definitie in art 1 onder g WOB, verzoek ik u alle informatie m.b.t. plaats ‘Het Laar’ zoals beschreven in uw eerder genoemde Structuurvisie
       BOE01-NUE000005-01-HD in samenhang met uw bestuurrechtelijk verantwoordelijkheden op grond van art 19.1a van de Wet milieubeheer. Hieronder vallen de
       adviezen van deskundigen die u geadviseerd hebben op het gebied van milieubeheer en behoud in relatie tot de aanleg van de jeu-de-boulesbaan,
       het verharden van oppervlakten in relatie tot habitat van de bomen op plaats ‘Het Laar’, etc.

3.    Alle e-mails,  WhatsApp en sms-berichten ambtelijke project documentatie, adviezen en proces managementinformatie van Gerard de maat van Cees over de
       jaren 2008 t/m 2012.

4.    De aanvraag en besluit tot het aanleggen van een jeu-de-boulesbaan op plaats ‘Het Laar’.

5.    De aanvraag en besluit tot het verlenen van € 500,- subsidie. En aan wie deze is uitgekeerd.

6.    De aanvraag en het besluit tot het realiseren van diverse verhardingen rondom de jeu-de-boulesbaan.

7.    De aanvraag en het besluit tot plaatsen van een heg en een hek die de jeu-de-boulesbaan afsluit van en onttrekt aan de openbaarheid waar plaats ‘Het Laar’
       toe behoort.

8.    Het technische detailontwerp van de jeu-de-boulesbaan. De baan behoort tot het type dat een gedraineerde ondergrond heeft, bestaande uit meerdere lagen
       die alleen met zwaar materieel aangelegd kan worden (zie Bijlage III).  Met alle bijbehorende bestuursrechtelijke stukken, zoals bedoeld onder 2.

De gevraagde informatie omvat alle vormen van gegevensdragers gebruikt voor documentatie, verslaglegging, etc. (elektronisch, e-mails, WhatsApp en sms-berichten, audio- en videobestanden of anders).

Hoogachtend,

    Burgertje van Nuenen 

Bijlage I

 

Deze boom is gekapt!

Bijlage II

 

Bijlage III

Bijlage IV

 

Bijlage V

https://www.ed.nl/nuenen/boulesbaan-gerwen-op-voorhand-groot-succes~a7fb4cf4/

Boulesbaan Gerwen op voorhand groot succes

GERWEN - Hij ligt er nog niet, maar de jeu de boulesbaan in Gerwen is op voorhand een groot succes. Er blijkt zoveel belangstelling dat het aantal banen is verhoogd van 2 naar 3 of 4. Dat laat initiatiefnemer Jan Reijnen weten.

11-12-09, 16:00

Berti en Jan Reijnen op de plaats waar de jeu de boulesbaan in Gerwen zou moeten komen. foto Irene Wouters

 
De banen worden aangelegd door leerlingen van Helicon. Dat zou eigenlijk vorige maand al gebeuren, maar dat paste niet in het schema van de Helmondse groenschool. De banen, op de hoek Van Kemenadelaan-Laar-Busser, worden nu in februari gemaakt.

Het materiaal is geschonken door plaatselijke bedrijven. De gemeente draagt 500 euro bij. Ook Dorpsraad Gerwen helpt mee. De gemeente heeft al groen licht gegeven voor de uitbreiding van het aantal banen.

Jeu de boulesvereniging D'n Busser telt inmiddels zo'n 50 leden. Voorzitter Jan Reijnen wilde enkel informeel een balletje kunnen gooien op het veldje voor zijn huis. " Maar het gaat veel verder dan we gedacht hadden. Op termijn gaat de vereniging mogelijk competitie spelen".