WOB Verzoek naar de juridische status van het perceel

Van wie is die jue-de-boules baan eigenlijk ?

Wie is er juridisch aansprakelijk voor wat daar allemaal gebeurt ?

Openbaar terrein zegt het kadaster.....
Openbaar terrein,beschermde natuur zegt het bestemmingsplan (verboden te verharden !)

En... waarom mag u dan geen gebruik maken van die  openbare voorzieningen...?

 

Niet alleen de handtekening van de voorzitter van de dorpsraad ontbreekt, ook de datum is niet ingevuld. Het enige document blijkt dus juridisch waardeloos (er bestaat gewoon geen overeenkomst volgens de ambtenaar.)