WoB-1 Verzoek

 

 

Ondanks een melding van illegale bouwactiviteiten op en rond het speelveldje, gevolgd door een proforma bezwaarschrift zwijgt de gemeente in talen.
 

Google levert schaarse maar wel bruikbare info om mee beginnen.

Pas na het indienen van het definitieve bezwaarschrift tegen een besluit dat weliswaar openbaar is maar nooit openbaar werd gemaakt.

Een W.O.B. verzoek is dan de enige mogelijkheid die de burger heeft om de achterliggende stukken van haar overheid los te krijgen.

Hieronder leest u de details. Het document bevat alle stukken en is doorzoekbaar.

 

In dit document leest u wat de gemeente zoal aan bestuurlijk taakopvatting heeft.....WOB-1-Binder1-www.pdf
Een waardeloos en absoluut onvoldoende verhaal !

Het ritselen en regelen is wel duidelijk, zo werkt het dus.| Maar Burgertje vraagt om ook (en vooral) om de bestuurlijke informatie!
U weet wel.... als u een huis wilt bouwen moet u een vergunning hebben. Als u er hek om wilt zetten nog een vergunning.
Als u een stuk grond wil hebben dat niet uw eigendom is, moet u het kopen en dat vast laten leggen bij de notaris.
Voor beide zaken zit het bestuur (lees gemeente) er altijd met zijn vingers tussen. Leges, Kadaster, WoZ bepaling etc.

Als u een verenging opricht en een stuk cultuurhistorische natuur mag vernielen en daarmee doen wat u goeddunkt,
dan is er toch wel een aanvraag en een besluit van de gemeente nodig om dit aan de burgerei uit te leggen.

Nou dat is in dit geval dus niet zo.

WoB-1 is door de Rechter in beroep behandeld en hier leeft u de uitspraak.

De Rechter zegt klip en klaar dat op basis van het bestemmingsplan de gemeente moet beschikken over die aanvragen en besluiten!

Dat de gemeente tijdens de zitting al aangeeft dat die aanvragen en besluiten er niet zijn, is symptomatisch voor optreden van de gemeente in deze zaak sinds 2008.

Die jeu-de-boulesbaan bestaat helemaal, maar is er toch. Er paraderen wat lieden overheen die vlaggetjes ophangen en doen alsof zij de baas zijn over de openbare ruimte, die plaats 'Het Laar' is. Het is ONZE openbaren ruimte ! Van iedereen dus.

De burgermeester weet het wel maar buigt voor gespuis dat denkt meer rechten te hebben dan anderen.

In Nuenen wordt het belastinggeld uitgegeven aan illegale activiteiten ! Volgens het bestemmingsplan is dit namelijk een economisch delict

De burgermeester zegt het zelf in zijn brief van 23-06-2021

En die boom die er stond daar is niet alleen een aanvraag voor een kapvergunning voor nodig... daar moet volgens de milieuwetgeving deskundigen rapporten over geschreven zijn. Dus als dat er niet is, dan moet de gemeente zorgen dat plaats het 'Het Laar' in zijn oorspronkelijk staat wordt teruggebracht.

Die paar lieden met blaasproblemen kunnen best 4 km fietsen naar het plaats 'Het Boord' daar is een jeu-de-boulesbaan aangelegd (ook in 2010) waar de gemeente wel haar bestuurlijke taak serieus heeft genomen.