Bestaat het besluit van die dwangsom wel?  

Burgertje vraagt de gemeente om alle informatie die ten grondslag ligt aan het nemen van het besluit door het college van B&W om die dwangsom van 1500,- per week op te leggen aan vereniging D'n Busser.

Als u een dwangsom opgelegd krijgt weet de gemeente wel hoe ze de centen moet innen!

Stel je voor, wat burgemeester Houben schrijft in zijn brief van 23-6-2021,
Op 24 september 2020 ,De tijd van 'er in goed overleg uitkomen' wordt hiermee tot het maximale opgerekt.

Maar als nu blijkt dat hij iedereen voor de gek heeft gehouden en die dwangsom helemaal nooit is opgelegd? Gelukkig moet daar allerlei bestuurlijk papierwerk voor gedaan worden die iedereen met een WOB verzoek makkelijk boven tafel krijgt. Ze rekken natuurlijk alles op te de uiterste termijn maar zetten zich zo ook wel voor schut. Begrijpt u waarom dit ZAAKJE ZO BESTUURLIJK STINKT ?

                                                                                            

College B&W Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Jan van Schijnveltlaan 2
5670 GA Nuenen

 

Uw Kenmerk

 

Datum

13 oktober 2021

Onderwerp

Verzoek openbaarheid bestuur inzake
vereniging D’n Busser (KvK 17273925)

 

Geacht College,
 

In overeenstemming met, en zoals bedoeld in artikel 6 & 7 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de WOB, verzoek ik u de volgende informatie ter beschikking te stellen.

Alle gevraagde informatie heeft betrekking op de periode 1-1-2019 tot heden en betreffen alle onder artikel 1 WOB gegeven definities.

Bijlage I toont de door u als bestuursorgaan geproduceerde tijdslijn m.b.t. illegale activiteiten van vereniging D’n Busser (hierna D’n Busser).

Hierin worden diverse bestuursrechtelijk relevante aangelegenheden genoemd c.q. de indruk en/of suggestie gewekt dat bijbehorende bestuurlijke informatie bestaat (zie hieronder).

Alle op de tijdlijn vermelde data zijn bestuurlijke aangelegenheden zoals bedoeld in art 3 lid 1 WOB  die ieder afzonderlijk uit meerdere informatie bronnen bestaan.

Vraagstelling op grond van art 3 lid 2 WOB:

1.    Het besluit van uw college een last onder dwangsom op te leggen aan D’n Busser. (Bijlage II)

2.    Alle gewisselde informatie formeel en informeel tussen de gemeente en D’n Busser. Inclusief individuele leden van D’n Busser.

3.    Alle ambtelijke rapportages en overleggen m.b.t. de handhaving gericht op beëindiging van door D’n Busser gepleegde illegale activiteiten.

De gevraagde informatie omvat alle vormen van gegevensdragers gebruikt voor documentatie, verslaglegging, etc. (elektronisch, e-mails, WhatsApp - SMS berichten, audio- en videobestanden of anders).

 Hoogachtend,

 Burgertje van Nuenen

 

Bijlage I

Bijlage II