De gemeente kan zelf ook de boel opruimen!  

 

Daar is een bestuursmiddel voor vastgelegd in de Wet. ( Algemene wet bestuursrecht art 5 )

Burgertje had al gevraagd om een besluit te nemen tot invordering van die dwangsom van 1500,-
Maar ook een WOB verzoek ingediend om het besluit die dwangsom op te leggen boven tafel te krijgen.
Het zijn gewone bestuurlijke stukken die een bestuursorgaan zoals een gemeente op orde dient te hebben.
En als een burger erom vraagt die te geven, zodat de burger zijn eigen overheid kan toetsen op
geloofwaardigheid en feiten, dan zal ze die ook moeten geven, zoals de Wet bepaald!

 

                                                                                            

College B&W Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Jan van Schijnveltlaan 2
5670 GA Nuenen

 

Uw Kenmerk

 

Datum

3 november 2021

Onderwerp

Verzoek toepassing last onder bestuursdwang.

 

Geacht College,

Op grond van artikel 5:31a Algemene wet bestuursrecht verzoek ik u binnen de gestelde termijn van maximaal 4 weken een beschikking tot toepassing van bestuursdwang op te leggen aan vereniging D’n Busser.

Bovendien verzoek ik u het ontruimen van plaats ‘Het Laar’ vanuit uw verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte en naleving van wet en regelgeving op grond van de Wet milieubeheer zonder verdere vertragingen op u te nemen.

Verder verzoek ik u op grond van artikel 5.24 lid 3, mij op de hoogte te stellen van uw bekendmaking van uw besluit aan vereniging D’n Busser, door mij een afschrift van het besluit toe te zenden.

Tot slot.
Ik maak geen gebruik van uw klantportaal en wil niet dat mijn gegevens in of via systemen waarop dit klantportaal functioneert worden verwerkt of opgeslagen.
Er wordt van u als bestuursorgaan verwacht dat u schriftelijk communiceert.
Vandaar dat ik u voor de zoveelste keer hierop wijs.

 Hoogachtend,

 Burgertje van Nuenen