Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Stem niet op

D66 of W70

Het zijn de hypocrieten die met hun praatjes, ritselen en regelen van 'onze'

cultuurhistorische plaats 'Het Laar'

Een plek die eeuwen oud is....

een privé clubaccommodatie hebben gemaakt ten kostte van de leefbaarheid in het dorp.

Herstel plaats 'Het Laar' in zijn oorspronkelijke staat!