Tijdlijn

   
24-10-2007 Plaats 'Het Laar'  Ongeschonden
  BESTEMMINGSPLAN ! voor plaats 'Het Laar'
11-12-2009  ED publicatie 'Boulesbaan Gerwen op voorhand groot succes' ( En de gemeente wist hier niks van ? )
8-3-2010 Voorwaarden voor aanleg,gebruik en beheer door Stichting Buurtschap 'Het Boord'
22-4-2010  ED publicatie 'Jeu de boulesbaan Gerwen bijna klaar'  ( plaats 'Het Laar' totaal verwoest ! )
16-6-2010 Gebruiksovereenkomst tussen de gemeente Nuenen en Stichting Buurtschap 'Het Boord'  m.b.t de jeu de boules baan op plaats 'Het boord'.
Een duidelijk verhaal ! De baan is en blijft openbaar, geen vervreemding van rechten etc...
dd--xx-yyyy De Ongeldige Gebruiksovereenkomst tussen de gemeente en dorpsraad Gerwen. Die voorzitter heeft de burgemeester mooi in zijn hemd laten staan.
13-10-2017 Overleg gemeente en D'n Busser ( ref: 2017.20098 ) (Ref: 27-11-2017)
   
10-11-2017 Dorpsraad en D'n Busser sturen een brief aan de gemeente 'Wij zijn het eens met elkaar'
27-11-2017 Email van ambtenaar als antwoordt op de hierboven vermelde brief van 10-11-2017
05-01-2018 Email ambtenaar aan Jan van ver. Dn'Busser. 'Bouwwerken verboden, Vergunningen niet mogelijk) geen zeik en schijthuis toegestaan dus.
27-06-2018 Notulen dorpsraad Gerwen en Burgermeester Nuenen. Het pas niet in het bestemmingsplan ! Maar wij hebben 11 handtekeningen van voorstanders.
30-09-2018 Schetstekening van D'n Busser Dome Een onzichtbare schuilunit verzonken in het groen. Dat kwam er dus niet.... Huh ?
18-12-2018 Het College besluit. 
   
18-9-2019 Melding van illegale bouwactiviteiten op en rond het speelveldje, via de officiële website van de gemeente Nuenen.
Er zal  nooit een reactie op komen! Laat staan dat de gemeente in actie komt.
   
   
20-09-2019 Proforma Bezwaarschrift. Na wat digitaal onderzoek 'eindelijk' een ambtelijk aanknopingspunt gevonden. Voldoende om mee te beginnen.
   
15-10-2019 WoB Verzoek-1 van Burgertje aan gemeente Nuenen
   
   
22-10-2019 De eerste reactie (na ruim een maand) van de gemeente met een e-mail aan Burgertje.
1 hele maand na de medling dat er illegaal wordt gebouwd, meldt de juridisch medewerker van de gemeente.
VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWWERK IS GEEN VERGUNNING VERLEEND.
24-12-2019 Collegevergadering verslag waarin je kunt lezen hoe de puinhoop kost wat kost in stand wordt gehouden een de burger gepiepeld wordt.
   
05-11-2019 Definitief bezwaarschrift van Burgertje tegen de illegale bouwactiviteiten in openbare ruimte en vernieling van ons mooiste dorpsgezicht.
   
02-01-2020 D'n  Busser moet de container op last van de gemeente verwijderen uiterlijk 06-02-2020
26-03-2020 Structuurvisie waarin plaats 'Het Laar' beschreven wordt als een van de kenmerkende cultuurhistorische plaatsen.
01-04-2020 WOB verzoek m.b.t. de juridische status van het perceel 'Het Laar'. Wie heeft daar ooit een aanvraag gedaan een overeenkomst gesloten/gehad etc....
06-05-2020 ED publicatie 'Illegale hut bij jeu de boulesbaan in Gerwen moet weg
19-05-2020 Besluit gemeente aan het WOB verzoek te voldoen en de gevraagde informatie te geven. ( Er is helemaal to bijna niets,,,,en wat er is, is ongeldig!)
20-05-2020 Email WOB3, Er is GEEN gebruiksovereenkomst met D'n Busser Maar een juridisch ongeldige overeenkomst met de DORPSRAAD !!!
08-04-2021 Rapportage van Gerd Leers over de bestuurscultuur in Nuenen. Pappen en nat houden, ritselen en regelen, ons kent onst.
26-03-2021 ED publicatie 'Jeu-de-boulers in Gerwen strijden voor hun toiletgebouwtje, gemeente houdt vast aan dwangsom'
26-04-2021 ED publicatie 'Jeu-de-boulers in Gerwen willen hun toilethuisje pas verwijderen als D'n Heuvel is gerenoveerd'
   
16-06-2021 ED publicatie 'W70 Nuenen wil na 11 jaar eindelijk duidelijkheid over de jeu-de-boulesbaan in Gerwen'
23-06-2021 Brief van gemeente als reactie op brief dorpsraad Gerwen van 7 april 2021. (Alles is illegaal !  D'n Busser heeft geen privileges boven die van anderen.)
24-06-2021 Fake news & alternatieve feiten. Artikel van Cees van Keulen in regionaal weekblad Rond de Linde. Reactie van Burgertje op deze onzin.
09-07-2021 ED publicatie 'Burgemeester is klaar met de jeu-de-boulers in Gerwen weg met dat toilethuisje.'
15-07-2021 Nepotisme in Nuenen ! Hoe het werkt en met wie. Uitgelegd door Cees van Keulen in Rond de Linde. Reactie van Burgertje
   
12-10-2021 Verzoek om een invorderingsbeslissing (beschikking) te nemen m.b.t die dwangsom van 1500,- . En een copy daarvan aan Burgertje te sturen.
13-10-2021 WOB verzoek om het besluit tot opleggen van die dwangsom en alle stukken die daarbij horen. Bestaat dat besluit überhaupt wel ?
14-10-2021 WOB verzoek m.b.t. tot het rooien van een boom tijdens de aanleg van de baan en het naleven van de milieuwetgeving inzake die aanleg.
26-10-2021 Uispraak van de Rechtbank `'s-Hertogenbosch in het beroep van WoB-1. Burgertje krijgt gelijk ! Al die informatie moet er zijn.
02-11-2021 ED publicatie de dwangsom wordt ingetrokken en we gaan weer van fijn overleggen, Ze hieven het glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.
03-11-2021 Verzoek om besluit te nemen tot bestuursdwang. Zo kan de gemeente de rommel weghalen en de rekening naar D'n Busser sturen.
24-03-2022 ED publicatie de dwangsom toch per 22-06-2022 opgelegd. Onzin de fabeltjeskrant laats zich door de gemeente gebruiken om fake news te publiceren.
01-04-2022 Email van de gemeente waaruit blijkt dat er GEEN BESLUIT voor die dwangsom 22-06-22 uit dat krantenartikel bestaat.
   
   
x