Rapport Gerd Leers over de bestuurscultuur
in Nuenen

Doc datum 08-04-2021
Doc Type PDF
Herkomst Gerd Leers
Ref Rapport Bestuurscultuur
Opm  
   
Nou hier kunt het dan lezen 'de politicus over het bestuur'.

Het bestuur blijkt gesteund door een 'One-isseu' collatie, en daar valt handhaving vast niet onder. Oh ja en dan is daar natuurlijk die ene dominante fractie die al jaren het ritselen en regelen voor de bevoorrechten van dit dorp tot doel verheven heeft..

Leest u het zelf, het is een inhoudelijk waardeloos verhaal.
De conclusie zou kunnen zijn dat dit gaat over de peuterspeelzaal.