'een verzoek' voorkoken op z'n dorps

Doc datum  10-11-2017 De dorpsraad dat ook onderdeel is van het ledenbestand van D'n Busser stuurt een briefje aan de gemeente alsof het een 'verslag' is van overleg dat de dorpsraad voerde met de vereniging.

Uit de eerste alinea blijkt de opsteller de rol van dorpsraadslid te vervullen, en uit de laatste alinea blijkt de opsteller ook de rol 'bestuurslid' van D'n Busser te vertegenwoordigen.

Herkomst  WoB-1  bijlagen 1 t/m 12.pdf
opm:  
ref: