Planschade omdat illegale bouw is toegestaan in uw buurt.

 

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan dat is vastgesteld maar niet wordt gehandhaafd. (Het afgesproken plan wordt simpelweg geschonden).

De gemeenteraad ‘als bestuursorgaan’ stelt het bestemmingsplan vast. Daarbij moet de gemeenteraad de algemene beginselen van behoorlijk bestuur naleven. Als ‘orgaan’, dus niet als ‘verzameling politieke fracties’. Een wijziging van het bestemmingsplan is ook een bestemmingsplanbesluit.

Als bijvoorbeeld het gemeentebestuur toestaat dat in een woonwijk een vereniging een stuk openbare ruimte zich toe-eigent en daar allerlei (commerciële) activiteiten gaat ontwikkelen.Dan moet dat in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan (omgevingsplan).

D'n Busser is immers een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
Dit wil zoveel zeggen dat ze bij notariële akte zijn opgericht en ingeschreven bij de KvK.
Er is niemand die zo'n vereniging kan verbieden iets te doen, dat u in uw eigen huis ook mag...
M.a.w. 'plaats het Laar' dat het schijnbare eigendom is van die vereniging, kan zo een sportkantine zijn!

Dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid in de omgeving.

Stel je heb een huis of misschien zelfs een hofje, een boerderij aan het Laar, de van Kemenadelaan of de Steenbroeken of Meardonk. Dan heb je belang bij het naleven van het bestemmingsplan.

Een koper kijkt ook rond in de omgeving en zal ongetwijfeld verbaasd zijn over "Vincent's schijthuis" en verminkte natuurplaats!

U kunt schadevergoeding aanvragen bij de gemeente omdat de waarde van u huis zal dalen door de illegale activiteiten.

Recht op vergoeding planschade:

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding (recht op planschade) zijn 2 zaken van belang:

  • U kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht.
  • U heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening).

Verzoek om schadevergoeding indienen

U vraagt de schadevergoeding aan bij uw gemeente.

Beroepsprocedure planschade (rechtspraak.nl)