Fake Nieuws

Onze zelfgekroonde dorpsburgemeester Cees van Keulen heeft als gastredacteur van weekblad Rond de Linde een stuk geschreven dat bol staat van feitelijke onjuistheden.

Volledig Coronaproef durft Cees het wel aan, als u interesse heeft mag u komen kijken vanachter de hekken wel te verstaan.

Dat die container aan enige coronanorm voldoet is gewoon wappietaal. 

Kwalijk is de verhandeling over het ontstaan van de baan en de zogenaamde gebruiksovereenkomst waaruit blijkt dat vereniging D’n Busser het gebruiksrecht krijgt.

Fout Cees! Die zogenaamde overeenkomst is met een WOB verzoek boven water gekomen.
De ambtenaar die het WOB verzoek behandelde, schrijft:
gebruiksovereenkomst jeu de boulesbaan Gerwen d.d. 2009 getekend door de Gemeente; de handtekening van de Dorpsraad Gerwen ontbreekt alsmede de in de overeenkomst vermelde tekening’.

Feit: Die gebruiksovereenkomst is juridisch ongeldig!

Feit: Die ongeldige gebruiksovereenkomst is tussen de gemeente en dorpsraad! (dus niet vereniging D’n Busser).

Feit: De aangehechte tekening bestaat evenmin. De ambtenaar schrijft: ‘De daarin genoemde tekening is niet terug te vinden in het archief’

Feit: Citaat uit de WOB info: ‘Er zijn geen kadastrale grenswijzigingen bekend over de genoemde periode' Er is dus geen 'echte' tekening.

Feit: Citaat uit de WOB info: ‘Er zijn geen wijzigingen bekend in de juridische gebruiksgrenzen van het perceel in de door u genoemde periode.’ (2004-2020)

Feit: Tijdens een rechtszitting op 1-12-2020 is door twee juridisch medewerkers van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten verklaard:

·         Dat nooit de vereiste bestemmingsplanwijzing werd ingediend.

·         Er nimmer een omgevingsvergunning werd afgegeven.

·         En dat als gevolg alle opstallen op ‘plaats het Laar’ illegaal zijn.

Feit : Op dubieuze wijze heeft de vereniging ‘mondeling’ € 5.000,- subsidie losgekregen van de gemeente, en waar is dat geld gebleven ?

Het verdraaien van feiten, het rondstrooien van halve waarheden tekent de kwaliteit van het stuk en zijn auteur.

Zonder last of ruggespraak… toch, dorpsraadvoorzitter en prominent lid van de vereniging?  

 
Plaats ‘Het Laar’ behoort tot ons openbaar cultuurhistorisch erfgoed dat door vereniging D’n Busser is vernield met beton en schroot!

 
: Rond de Linde Bron Rond de Linde

 

Het is de vraag of de echte redactie ook de verantwoordelijkheid durft te nemen voor  wat Cees in dit stuk beweert als gast redacteur.