De TRUC om de burgers te doen geloven dat alles legaal is en volgens de wet.

 

Voor de Algemene wet bestuursrecht is een aanvraag van een belanghebbende en een besluit van het bestuursorgaan (de gemeente) nodig om iets mogen doen wat niet mocht.

Zowel de aanvraag als het besluit bestaan helemaal niet !

Terwijl dat nu juist de waarborgen zijn voor ALLE burgers dat het bestuur iedereen gelijk behandeld en alles volgens de regels gaat.

Door een verklaring van geen bezwaar te vragen aan een klein groepje mensen op basis van een heel simpel en selectief criterium creƫert de gemeente de schijn van belanghebbenden.

Het stuitende van dit alles, is dat de gemeente zelf opschrijft dat deze verklaring geen enkele juridische waarde heeft. (u leest het in dit college verslag)

En lijkt u eens naar dit plaatje waar die pseudo belanghebbend wonen....

L    = Lid van de verenging (Commercieel belanghebbend) bij het verdienmodel.
Mb = Misleide burger door hem/haar een vals document te laten tekenen. (ongedateerd)
X    = De burger die wel aan het criterium voldoet maar niets gevraagd is.....

Conclusie:

Het zijn de leden zelf die de tekst van de verklaring hebben opgesteld EN getekend hebben!
Er wordt met geen woord gerept over het gebruiksdoel! (evenementen met 60-80 bezoekers)
Verhuur van de baan met lichtinstallatie zodat er in donker gefeest kan worden.
Er zit namelijk ook compleet keukenblok in die container.

              ER IS HIER EEN HELE WOONWIJK BELANGHEBBENDEN !! (en Pius-X)


 

Oordeelt u zelf maar. 11 dorpsgenoten waarvan 9 leden van vereniging D'n Busser en de dorpsraad.
Die worden op het bestuurlijke schild gehesen om het bestemmingsplan te negeren, waar 'normaal'
inspraak en een zorgvuldig bestuurlijke procedure vereist is.

En 'op' staat er wel, maar het werd dus 'erbij' plaatsen.....(zo annexeer geleidelijk de hele kavel)